PESERTA DIDIK

Data Penerimaan Peserta Didik Baru 3 Tahun Terakhir

Tahun Pelajaran Daya Tampung Jumlah Pendaftar Jumlah Diterima
2018/2019 432 639 432
2019/2020 403 711 403
2020/2021 360 1078 360

 

Jumlah Rombongan Belajar

Kelas Jurusan Jumlah Rombel
X MIPA 6
IPS 4
XI MIPA 7
IPS 5
XII MIPA 7
IPS 5
Total Jumlah Rombel 34

 

Rekapitulasi Peserta Didik

    • Berdasarkan Jenis Kelamin
No Kelas Wali Kelas Jenis Kelamin Jumlah
Laki-

Laki

Perem

puan

1 X MIPA-1 Hermanto 13 23 36
2 X MIPA-2 Siti Halima Siregar, S.Pd. 15 21 36
3 X MIPA-3 Friska Sihombing, S.Pd. 14 22 36
4 X MIPA-4 Vita Wanti Simarmata, M.Pd. 15 21 36
5 X MIPA-5 Drs. Geviner Harianja 14 22 36
6 X MIPA-6 Ni’mah Lubis, S.Pd. 13 23 36
7 X IPS-1 Hj. Tian Sumarni Siregar, S.Pd. 14 22 36
8 X IPS-2 Dwi Puspa Ningrum 14 22 36
9 X IPS-3 Aziza Fajar Ningrum, S.Pd. 13 23 36
10 X IPS-4 Herry Prayogi, S.Kom 14 20 34
Jumlah Kelas X 139 219 358
11 XI MIPA-1 Arief Saylan Sihombing, S.Pd 11 12 23
12 XI MIPA-2 Ida Erna, S.Pd. 10 13 23
13 XI MIPA-3 Naek Simarmata, S.Pd. 18 17 35
14 XI MIPA-4 Nurlela, S.Pd. 15 21 36
15 XI MIPA-5 Susanti Idris, S.H. 15 21 36
16 XI MIPA-6 Sabariah Sitepu, M.Pd 10 26 36
17 XI MIPA-7 Raskami Simarmata, S.Pd. 13 20 33
18 XI IPS-1 Dra. Yetti Siahaan 12 23 35
19 XI IPS-2 Robert Purba, S.Pd. 14 21 35
20 XI IPS-3 Sukardi, S.Pd. 14 21 35
21 XI IPS-4 Hj. Arifah Hanim, S.Pd. 13 22 35
22 XI IPS-5 Drs. Saut Pasaribu 14 22 36
Jumlah Kelas XI 159 239 398
23 XII MIPA-1 Fithri Budiana Lubis, S.Pd 15 21 36
24 XII MIPA-2 Sangap Hesekiel, S.Pd. 16 20 36
25 XII MIPA-3 Drs. Agustinus Purba 18 18 36
26 XII MIPA-4 Dra. Katarina Bangun 12 24 36
27 XII MIPA-5 Rohulina Damanik, S.Pd. 9 27 36
28 XII MIPA-6 Drs. Edihot Sinaga, M.Si 7 28 35
29 XII MIPA-7 Dra. Roslianna Purba, M.Pd 17 19 36
30 XII IPS-1 Reskina Cahya Mulia Hairani, S.Pd.I 11 24 35
31 XII IPS-2 Zuriati Daulay, S.Pd. 13 23 36
32 XII IPS-3 Syahnidar Hafni Ritonga, S.Pd. 13 23 36
33 XII IPS-4 Popi Andri Harahap, S.Pd. 11 22 33
34 XII IPS-5 Rohima, S.Pd. 7 25 32
Jumlah Kelas XII 149 274 423
Total Keseluruhan Peserta Didik 447 732 1179
  • Berdasarkan Agama
No Kelas Agama Jumlah
Islam Kristen Katolik Budha Hindu Keperca-yaan TYME
1 X MIPA-1 20 13 3 36
2 X MIPA-2 20 16 36
3 X MIPA-3 13 15 8 36
4 X MIPA-4 14 20 1 1 36
5 X MIPA-5 36 36
6 X MIPA-6 14 22 36
7 X IPS-1 20 16 36
8 X IPS-2 20 16 36
9 X IPS-3 36 36
10 X IPS-4 19 8 7 34
Jumlah 212 126 18 1 1 358
11 XI MIPA-1 13 9 1 23
12 XI MIPA-2 8 15 23
13 XI MIPA-3 17 13 5 35
14 XI MIPA-4 17 16 3 36
15 XI MIPA-5 15 21 36
16 XI MIPA-6 15 21 36
17 XI MIPA-7 33 33
18 XI IPS-1 21 14 35
19 XI IPS-2 23 12 35
20 XI IPS-3 20 15 35
21 XI IPS-4 20 15 35
22 XI IPS-5 32 4 36
Jumlah 234 151 10 3 0 398
23 XII MIPA-1 24 12 36
24 XII MIPA-2 15 21 36
25 XII MIPA-3 19 17 36
26 XII MIPA-4 16 18 2 36
27 XII MIPA-5 21 15 36
28 XII MIPA-6 18 17 35
29 XII MIPA-7 14 19 3 36
30 XII IPS-1 35 35
31 XII IPS-2 29 7 36
32 XII IPS-3 20 16 36
33 XII IPS-4 17 16 33
34 XII IPS-5 12 20 32
Jumlah 240 159 22 2 0 423
Total Keseluruhan 686 436 50 6 1 1179

 

Data Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 3 Tahun Terakhir

No Tahun Pelajaran Jurusan Jumlah Peserta Nilai
Jumlah Mapel Jumlah Nilai

Tertinggi

Jumlah Nilai Terendah Jumlah Nilai

Rata-Rata

1 2016/2017 MIPA 192 4 368,00 204,00 275,99
IPS 122 4 310,00 136,50 234,61
2 2017/2018 MIPA 254 4 367,50 112,00 275,70
IPS 116 4 316,00 147,50 220,70
3 2018/2019 MIPA 246 4 354,50 133,50 253,80
IPS 152 4 334,50 126,50 207,70

 

Lulusan 3 Tahun Terakhir

Tahun Pelajaran Jumlah Lulusan Melanjutkan Pendidikan
SNMPTN/Undangan SBMPTN Sekolah Kedinasan PTS Tidak Terdata
2017/2018 370 86 61 10 213
2018/2019 398 84 77 8 115 114
2019/2020 352 89 50 213